ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  นางสาธิตา ทันตะเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประธานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการและเข้าร่วมปั่นจักรยาน  
  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และครูที่ปรึกษา เข้าร่วมรับเ 
  นางสาวนงลักษณ์ ภัศระ รักษาการ ประชุมกรรมการประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องม่วงคราม ๒ 
  คณะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ 
  ผศ. สุพล เพชรานนท์ บรรยายกึ่งทอล์คโชว์วิชาการ ในหัวข้อ คุณค่าของผู้เรียนสายอาชีพ ต่อสังคมไทยในปัจจุบ 
  คุณครูปกรณ์ เจ๊ะมะ คุณครูประจำหมวดวิชาภาษาไทย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพ 
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และคุณครูผู้ควบคุม กับโล่รางวัลสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น  
  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ภาคภาษาอังกฤษ ระดับชาติ  
  คณะจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย และคณะจากมหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติเข้า 
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    26/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29