ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธ 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง ภาวะการณ์เป็นผู้นำ และสานสัมพันธ์นักศึกษา 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการภาควิชาต่างๆ ในการร่วมพิจารณาคัดเลือ 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมและให้กำลังคณะทำงาน คณะครู และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในก 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางก 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการ 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอา 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไ 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร คณะกรร 
  วันสุดท้ายของการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    22/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29