ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คุณครูชรินทร์ ชูชื่น และคุณครูวิชาญ พลคง เข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือพัฒนาการอาชีวศึกษากับประเท 
  พิธีเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิก 
  นักเรียน นักศึกษา และคณะครู เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขล 
  นายชรินทร์ ชูชื่น เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องมาตรฐานสากล ในหลักสูตรอาชีวศึกษา วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 255 
  รางวัลชนะเลิศ การประกวดทักษะพื้นฐาน รักการอ่าน (ภาษาไทย) ในการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทักษะพื้นฐาน เล่านิทานพื้นบ้าน ในการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชี 
  รางวัลชนะเลิศ การประกวดทักษะพื้นฐาน มารยาทไทย ในการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไ 
  การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559 #28 พฤศจิกาย 
  ขอแสดงความยินดี กับคณะนักเรียน และคณะครูผู้ควบคุม กับ 2 รางวัล ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภ 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงาน แนวทางในการปฏิบ 
มีข้อมูลทั้งหมด  402  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    22/41

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > | Last >>