ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะจากสถา 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน 
  คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้าศึกษาและเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการประกันคุณภาพของ 
  บรรยากาศวันทีสองกับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  บรรยากาศวันแรกกับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  ขอเชิญครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่มีจิตศรัทธาร่วมบิรจาคโลหิต 
  เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสี 
  ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ วันที่ วันพฤหัสบดี ที่7 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใ 
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา2558 
  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤติยาพร ณ แฉล้ม ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    27/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29