ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะนักกีฬา และคณะครูผู้ควบ 
  นายอาคม เพ็งแก้ว เข้ารับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานประชุม โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรีย 
  ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนกำลังพลตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร 
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดคลองเปล 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาตามนโยบายอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
  โครงการเชิดชูเกียรติ และพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน น 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับมอบรถยนต์เพื่อการศึกษาและฝึกทักษะวิชาชีพ 
มีข้อมูลทั้งหมด  402  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    27/41

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > | Last >>