ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาโดยรุ่นพี่แผนกวิชาช่างสำรวจ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
  คุณครูชรินทร์ ชูชื่น หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างส 
  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ภาคบ่าย 
  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ภาคเช้า  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ขอขอบคุณคณะครู และคณะนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างสำรวจ ที่ร่วมก 
  กิจกรรบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
  กิจกรรมวันไหว้ครู ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  คณะครู และคณะนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอา 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีและประดับเครื่องหมายวิทยฐานะครูเชี่ย 
  โครงการอบรมขยายผลการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
มีข้อมูลทั้งหมด  304  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    19/31

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>