ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย หัวหน้าภาค หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน ร่วมกั 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มอบเกียรติบัตรและรางวัล ให้นักเรียน นักศึกษา 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นปี ประจำภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง โครงก 
  พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน รางวัลแก่นายอัครวินท์ นิเต็ม นักเรียนช 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับคณะครูใหม่ (โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่า 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 8 ธ.ค. 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับนายจรัส โพธิ์สีสด รองผู้อำนวยการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเทค 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับนายวิทยา ตั่นยืนยง รองผู้อำนวยการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ วิทยาลัยเท 
  กิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัย โครงการปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ 
มีข้อมูลทั้งหมด  304  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    11/31

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>