ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา พบปะ และให้โอาท แก่นักเรียน นักศึกษา 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร พบนักศึกษาใหม่ โครงการปฐมนิเทศ นั 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ คณะนักเรียนใหม่ ชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ 
  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายการประชุม การประกันคุณภาพภายในวิ 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดพิธีการประชุม การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย ตามมาตรฐ 
  การประชุม การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และทีมงานที่ปรึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบุสตานุดดีน 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปฐมนิเทศ ค่ายสัมพั 
  รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ การรับมอบตัว นักเรียน นักศึก 
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    20/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29