ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง คุณครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนา ณ วัดโคกเปี้ยว ตำบล เกา 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากนายสุนิตย์ ธรรมประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา เป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การดำเนินงานชมรมผ 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดสงขลา โดย 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา ประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึก 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา ประชุมคณะกรรมการปกครองกลาง เกี่ยวกับการจัดระเบียบความเรียบ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูในสถานศึกษาเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระบบ Digital Cloud Technologi ณ วิทยาล 
  รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประชุมคณะทำงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
มีข้อมูลทั้งหมด  304  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    20/31

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > | Last >>