ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันที่  
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.สงขลา ระหว่างวันที่ 3-4ธันวาคม2558 
  ต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฎิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการให้บริการรถนั่ 
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    29/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29