ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ครงการติวเข้มพร้อมก่อนสอบ TOEIC สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  โครงการพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้น ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะนักกีฬา และคณะครูผู้ควบ 
  นายอาคม เพ็งแก้ว เข้ารับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานประชุม โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรีย 
  ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนกำลังพลตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร 
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดคลองเปล 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาตามนโยบายอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
  โครงการเชิดชูเกียรติ และพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
มีข้อมูลทั้งหมด  304  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    17/31

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>