ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการพัฒนาวินัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ ค่ายท่านมุก ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา ๒๖-๒๘ กันยายน ๒ 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 
  การอบมรม ระบบภาพ ระบบเสียง และอุปกรณ์ดิจิตอล จากบริษัท CRESTRON Integrated by Design 
  นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคุณครูเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ หัวหน้า 
  ยินดีต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์  
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ให้แก่นัก 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีสถานศึกษา กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ครบรอบ ๗๘ ปี วันที่  
  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาช่างโยธา กับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ  
  พิธีการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวด โครงการ HT 
มีข้อมูลทั้งหมด  304  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    15/31

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>