ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  บรรยากาศวันแรก ของการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ขอแสดงความยินดี กับรางวัลชนะเลิศ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะยานยนต์ ครั้งที่๒ ภายใต้ โครงการสมาคมยกย 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะยา 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาร่วมปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  โครงการ ค่ายวิชาการ อาชีวะพัฒนาภาษาไทย ภาษาชาติ  
  โครงการ ค่ายวิชาการ อาชีวะพัฒนาภาษาไทย ภาษาชาติ  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษา 
  วันที่๒ ของโครงการปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๙  
  คุณครูปกรณ์ เจ๊ะมะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และวิทยากร เพื่อจัดค่ายวิชาการ  
  กิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๙  
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    23/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29