ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ผู้มีสิทธิเลือกเรียนในสาขาอื่น ระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภ 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน และตารางพื้นที่  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาไหม่ 2559 ระดับ ปวส. 
  ยินดีต้อนรับ นายวณิชย์ อ่วมศรี (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) สู่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด้วยค 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น 
  นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึก 
  ประธานกรรมการการประกันคุณภาพภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดให 
  บรรยากาศการสอบคัดเลือก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    21/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29