ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIXIT Center วท.หาดใหญ่ บริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี ณ วัดคลองเปล 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ วันที่ 22 พฤษภาคม 25 
  บริษัทพศวัตเทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์ เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อบรมเชิงปฏิบัติก 
  นายจรัส โพธิ์สีสด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานปกครอง และครูที่ทำหน้าที่งานปกครอง ลงสำร 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และรองผู้อำนวยการฯ ร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการสุนิตย์ ธรรมประพ 
  ผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาที่บริจาคโลห 
  คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร สักการะพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและ 
  ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ต้อนรับ ท่าน พิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมโคร 
  บรรยากาศในวันแรกของการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 มีนาคม 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>