ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กิจกรรมรณรงค์ สนับสนุน การลด ละ เลิก บุหรี่ สุราและยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักป 
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และคณะครู แผนกวิชาช่างโยธา กับผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษ 
  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภ 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ ประธานพิธีเปิดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุมวิท 
  โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนให้แก่ครูที่ปรึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ร่วมกับจังหวัดสงขลา ณ  
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อบรมให้ความรู้นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าและผู้ที่สนใจ "เรื่อง การให้ความรู้ 
  คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้า ช่างยนต์ และช่างอิเล็กทรอนิกส์ กับโครงการ อบจ.สัญจร ณ โรงเรียนบ้านบา 
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>