ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาช่างโยธา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองด้านปฐพี 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกล่าวปิด และมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรและผู้เ 
  บรรยากาศ ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 
  โครงการอบรมให้ความรู้การเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ว 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหาร 4 ฝ่าย และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมติ 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สม 
  โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ภาควิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 
  โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา #แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2 
  ร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และคณะครู ที่เ 
  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัด และวิทยาลัยฯ  
มีข้อมูลทั้งหมด  284  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>