เข้าใช้โดย IP: 54.144.55.253|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 206  
เข้าชมปีนี้ : 15,017  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 87,278  

   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษ [อ่าน : 252 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเร [อ่าน : 574 ครั้ง]
ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งไปยังนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปวส.1 ที่ยังนำส่งเอกสารมอบตัวไม่ครบถ้วน ไ [อ่าน : 528 ครั้ง] ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษ [อ่าน : 445 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ จากงานครูที่ปรึกษา เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครอง รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ว [อ่าน : 357 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเ [อ่าน : 345 ครั้ง]
ผู้เรียนที่จบไปประกอบธุรกิจ https://www.facebook.com/kramhatyai [อ่าน : 366 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเช [อ่าน : 6,605 ครั้ง]
ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เรื่อง การย้ายห้องให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 388 ครั้ง] ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล เรื่อง โอนผลการเรียน [อ่าน : 440 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [อ่าน : 44 ครั้ง]
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [อ่าน : 58 ครั้ง]
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564  [อ่าน : 50 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2564  [อ่าน : 157 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  [อ่าน : 167 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องการลงทะเบียนขอมีบัตรนักศึกษา ให้นักเรียน ปวช.1 นักศึกษา ปวส.1 ลงทะเบียนข  [อ่าน : 44 ครั้ง]
     ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องการลงทะเบียนขอมีบัตรนักศึกษา ให้นักเรียน ปวช.1 นักศึกษา ปวส.1 ลงทะเบียนขอมีบัตรนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 1 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  [อ่าน : 127 ครั้ง]
     ประกาศรับนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)
ใบแจ้งผลการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2 /2564 เพื่อนำส่งงานทะเบียนภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 123 ครั้ง]
     ใบแจ้งผลการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2 /2564 เพื่อนำส่งงานทะเบียนภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางรายวิชา และขอถอนราย  [อ่าน : 124 ครั้ง]
     ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางรายวิชา และขอถอนรายวิชา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามแนบมานี้ เพื่อลดการสัมผั ..... (อ่านต่อ)
ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 124 ครั้ง]
     ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่  [อ่าน : 71 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่  [อ่าน : 101 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน : 408 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565  [อ่าน : 58 ครั้ง]
       แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง  [อ่าน : 99 ครั้ง]
       แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร  [อ่าน : 897 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
งานบุคลากร
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ