เข้าใช้โดย IP: 44.192.114.32|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 227  
เข้าชมปีนี้ : 8,432  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 96,803  


   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง จากงานครูที่ปรึกษา เรื่อง โครงการประชุมผู้ปกครอง ประ [อ่าน : 192 ครั้ง] ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักเรียน นักศึกษา เรื่อง ขั้นตอนการเข้าใช้ email ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ [อ่าน : 81 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักเรียน นักศึกษา เรื่อง ขั้นตอนการเข้าใช้ email ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ [อ่าน : 103 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site 100 % โดยปฏิบัติตามมาตรการ 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม [อ่าน : 112 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์จากงานปกครอง เรื่อง แผนผังแสดงพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษา ขอความร [อ่าน : 570 ครั้ง] ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง โครงการปฐมนิเทศ และเสริมสร้างคุณ [อ่าน : 501 ครั้ง]
ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา [อ่าน : 547 ครั้ง] ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา [อ่าน : 366 ครั้ง]
เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ #เฉพาะนักเรียนนั [อ่าน : 1,157 ครั้ง] ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้ [อ่าน : 260 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 42 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2565  [อ่าน : 81 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 298 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2565  [อ่าน : 359 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2565 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก  [อ่าน : 317 ครั้ง]
     เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 383 ครั้ง]
     เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565  [อ่าน : 228 ครั้ง]
     ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประ  [อ่าน : 280 ครั้ง]
     ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  [อ่าน : 611 ครั้ง]
     รายชื่อสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศราย ชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  [อ่าน : 366 ครั้ง]
     ประกาศราย ชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 40 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 65 ครั้ง]
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ 2 ความรู้ความสามาร  [อ่าน : 91 ครั้ง]
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน การสร้างสร้างอาชีด้วยซอ  [อ่าน : 234 ครั้ง]
       เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน การสร้างสร้างอาชีด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ (ลิขส  [อ่าน : 190 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ (ลิขสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิท  [อ่าน : 188 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
งานบุคลากร
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ