เข้าใช้โดย IP: 44.201.68.86|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
แผนกวิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,196  
เข้าชมปีนี้ : 12,090  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 100,461  










   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ [อ่าน : 63 ครั้ง]    ประกาศจากงานทะเบียน​ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตามที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่​ ได้ผ่อนผันเอกสารหลักฐานการส [อ่าน : 60 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และรายวิชากิจกรรมลูก [อ่าน : 92 ครั้ง] เรื่อง ผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 53 ครั้ง]
ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2 [อ่าน : 86 ครั้ง] ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเป [อ่าน : 42 ครั้ง]
ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นางปัทมา วีระวานิช นายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา [อ่าน : 40 ครั้ง] ประกาศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จะทำการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กา [อ่าน : 62 ครั้ง]
ขอเชิญชวน คณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม [อ่าน : 81 ครั้ง] ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นางสาวรัชดา เสพมงคลเลิศ รองผู้อำนวยการฯ เข้าตรวจเยี่ย [อ่าน : 92 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565  [อ่าน : 87 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2565  [อ่าน : 122 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 168 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2565  [อ่าน : 224 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 463 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
เรื่อง การพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน-นักศึกษา  [อ่าน : 55 ครั้ง]
      เรื่อง การพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  [อ่าน : 41 ครั้ง]
     การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 575 ครั้ง]
     เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565  [อ่าน : 366 ครั้ง]
     ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประ  [อ่าน : 435 ครั้ง]
     ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน : 36 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ..... (อ่านต่อ)  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน  [อ่าน : 128 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ ๑ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่  [อ่าน : 189 ครั้ง]
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ ๑ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  [อ่าน : 88 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [อ่าน : 124 ครั้ง]
       เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ..... (อ่านต่อ)
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน การสร้างสร้างอาชีด้วยซอ  [อ่าน : 548 ครั้ง]
       เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน การสร้างสร้างอาชีด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานบุคลากร
ศูนย์บ่มเพาะ
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ