เข้าใช้โดย IP: 3.238.98.214|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 403  
เข้าชมปีนี้ : 5,994  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 78,255  


   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก แบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ [อ่าน : 1,186 ครั้ง]    แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. รูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปร [อ่าน : 585 ครั้ง]   
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ร [อ่าน : 397 ครั้ง]    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปร [อ่าน : 770 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือก [อ่าน : 2,053 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 505 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง เลื่อนวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 320 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2563 [อ่าน : 163 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำป [อ่าน : 612 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การให้โควตาศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 530 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2564  [อ่าน : 107 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  [อ่าน : 144 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อราย ชื่อ V-net  [อ่าน : 681 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อราย ชื่อ V-net ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคา 2564  [อ่าน : 219 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคา 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือ ธันวาคม 2563  [อ่าน : 278 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือ ธันวาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 54 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับสาขางานที่  [อ่าน : 947 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับสาขางานที่มีผู้สมัคไม่เกินแผนการรับ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 500 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 282 ครั้ง]
     เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ V-NET รายบุคคล  [อ่าน : 345 ครั้ง]
     พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ V-NET รายบุคคล ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถ  [อ่าน : 203 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ..... (อ่านต่อ)  
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถ  [อ่าน : 110 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ..... (อ่านต่อ)  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  [อ่าน : 99 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร  [อ่าน : 420 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติก  [อ่าน : 434 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม AR ผ่าน x Code จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด  [อ่าน : 338 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์