เข้าใช้โดย IP: 44.200.112.172|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
แผนกวิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 36  
เข้าชมเดือนนี้ : 394  
เข้าชมปีนี้ : 6,888  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 111,189  
   ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีกา [อ่าน : 208 ครั้ง] ประกาศ จากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. [อ่าน : 2,202 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ปวช. และ ปวส. ทุกร [อ่าน : 625 ครั้ง] แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 680 ครั้ง]
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางการรับอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 วิทยาลัย [อ่าน : 594 ครั้ง] เรื่อง การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) [อ่าน : 227 ครั้ง]
ประกาศ กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปี 2566 [อ่าน : 1,089 ครั้ง] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการมอบตัว รายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปว [อ่าน : 1,811 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 1,033 ครั้ง] ประกาศ แจ้งการตรวจสอบ อาคาร และห้องสอบ นักเรียนนักศึกษาที่สมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิค [อ่าน : 516 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2566  [อ่าน : 33 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2566  [อ่าน : 87 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 363 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2566  [อ่าน : 191 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565  [อ่าน : 188 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีกา  [อ่าน : 107 ครั้ง]
     เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ปวช. และ ปวส. ทุกระดับชั้น)  [อ่าน : 436 ครั้ง]
     รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ปวช. และ ปวส. ทุกระดับชั้น) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในลิงค์แนบ ..... (อ่านต่อ)
แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566   [อ่าน : 308 ครั้ง]
     แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางการรับอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 วิทยาลัยเทคนิคห  [อ่าน : 251 ครั้ง]
     เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางการรับอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปลี่ยนแปลงตารางการรับอุปกรณ์การเรียน สำหรั ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปี 2566  [อ่าน : 522 ครั้ง]
     เรื่อง กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปี 2566 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการรับสมัครงาน
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 704 ครั้ง]
       ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 354 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 439 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดร  [อ่าน : 5 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการ  [อ่าน : 29 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการ  [อ่าน : 30 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

   แผนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานบุคลากร
ศูนย์บ่มเพาะ
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ