เข้าใช้โดย IP: 3.236.231.14|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 43  
เข้าชมเดือนนี้ : 469  
เข้าชมปีนี้ : 4,656  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 76,917  


   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำป [อ่าน : 368 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การให้โควตาศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 388 ครั้ง]
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวช. , ปวส. , ปวส. (ภาค [อ่าน : 2,235 ครั้ง] ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง แก้ไขกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 [อ่าน : 221 ครั้ง]
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวช. , ปวส. , ปวส. (ภาค [อ่าน : 1,247 ครั้ง] ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สามารถยื [อ่าน : 205 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [อ่าน : 7,463 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [อ่าน : 384 ครั้ง]
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ขอความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันป [อ่าน : 345 ครั้ง] เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพิ [อ่าน : 308 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  [อ่าน : 51 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อราย ชื่อ V-net  [อ่าน : 426 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อราย ชื่อ V-net ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคา 2564  [อ่าน : 122 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคา 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือ ธันวาคม 2563  [อ่าน : 212 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือ ธันวาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  [อ่าน : 209 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ V-NET รายบุคคล  [อ่าน : 180 ครั้ง]
     พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ V-NET รายบุคคล ..... (อ่านต่อ)
ประกาศเรื่อง งานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับปวส. ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 129 ครั้ง]
     ประกาศเรื่อง งานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับปวส. ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
แจ้ง แก้ไขกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 204 ครั้ง]
     แจ้ง แก้ไขกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
การยืนคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 165 ครั้ง]
     การยืนคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  [อ่าน : 279 ครั้ง]
     เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  [อ่าน : 9 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)  
ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 30 ครั้ง]
       ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)  
ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 19 ครั้ง]
       ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)  

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร  [อ่าน : 332 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติก  [อ่าน : 360 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม AR ผ่าน x Code จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด  [อ่าน : 278 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์