เข้าใช้โดย IP: 18.204.2.231|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 8  
เข้าชมวันนี้ : 42  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,184  
เข้าชมปีนี้ : 13,238  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 85,499  

   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษ [อ่าน : 100 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเร [อ่าน : 400 ครั้ง]
ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งไปยังนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปวส.1 ที่ยังนำส่งเอกสารมอบตัวไม่ครบถ้วน ไ [อ่าน : 322 ครั้ง] ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษ [อ่าน : 316 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ จากงานครูที่ปรึกษา เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครอง รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ว [อ่าน : 280 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเ [อ่าน : 257 ครั้ง]
ผู้เรียนที่จบไปประกอบธุรกิจ https://www.facebook.com/kramhatyai [อ่าน : 278 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเช [อ่าน : 5,349 ครั้ง]
ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เรื่อง การย้ายห้องให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 310 ครั้ง] ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล เรื่อง โอนผลการเรียน [อ่าน : 347 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2564  [อ่าน : 62 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  [อ่าน : 97 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  [อ่าน : 146 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  [อ่าน : 137 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2564  [อ่าน : 122 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2564 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
รายงานผลการยุบกลุ่มเรียนในระบบ ศธ ๐๒ ออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  [อ่าน : 10 ครั้ง]
     รายงานผลการยุบกลุ่มเรียนในระบบ ศธ ๐๒ ออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 146 ครั้ง]
     เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา  [อ่าน : 212 ครั้ง]
     เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำปี  [อ่าน : 238 ครั้ง]
     ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 443 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน : 265 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ ในการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป  [อ่าน : 1,115 ครั้ง]
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ ในการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  [อ่าน : 976 ครั้ง]
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง  [อ่าน : 4 ครั้ง]
       แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ..... (อ่านต่อ)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร  [อ่าน : 809 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติก  [อ่าน : 781 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม AR ผ่าน x Code จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
งานบุคลากร
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ