เข้าใช้โดย IP: 100.24.115.215|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 32  
เข้าชมเดือนนี้ : 705  
เข้าชมปีนี้ : 6,126  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 94,497     ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง โครงการปฐมนิเทศ และเสริมสร้างคุณ [อ่าน : 318 ครั้ง] ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา [อ่าน : 437 ครั้ง]
ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา [อ่าน : 254 ครั้ง] เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ #เฉพาะนักเรียนนั [อ่าน : 1,008 ครั้ง]
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้ [อ่าน : 172 ครั้ง] ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา [อ่าน : 239 ครั้ง]
ประกาศแจ้ง นักเรียน นึกศึกษาที่มีรายชื่อสำรอง รายงานตัวเลือกสาขาเรียนที่สามารถรับเพิ่มได้ พร้อมมอบตั [อ่าน : 373 ครั้ง] นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการฯ ประธานสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการ [อ่าน : 182 ครั้ง]
เรื่อง กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปี 2565 [อ่าน : 373 ครั้ง] ประกาศราย ชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 293 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 156 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2565  [อ่าน : 259 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2565 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก  [อ่าน : 224 ครั้ง]
     เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2564  [อ่าน : 265 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 292 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 216 ครั้ง]
     เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565  [อ่าน : 130 ครั้ง]
     ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประ  [อ่าน : 156 ครั้ง]
     ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  [อ่าน : 421 ครั้ง]
     รายชื่อสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศราย ชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  [อ่าน : 252 ครั้ง]
     ประกาศราย ชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและส่วนที่ 2   [อ่าน : 209 ครั้ง]
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและส่วนที่ 2 ความรู้ความสมารถเฉพาะตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกทำงานเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 658 ครั้ง]
       เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกทำงานเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่  [อ่าน : 582 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน การสร้างสร้างอาชีด้วยซอ  [อ่าน : 36 ครั้ง]
       เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน การสร้างสร้างอาชีด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ (ลิขส  [อ่าน : 75 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ (ลิขสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิท  [อ่าน : 90 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
งานบุคลากร
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ