เข้าใช้โดย IP: 44.192.247.184|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
แผนกวิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 36  
เข้าชมเดือนนี้ : 222  
เข้าชมปีนี้ : 1,530  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 105,831  


   ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
เรื่อง การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 20 ครั้ง]    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป [อ่าน : 127 ครั้ง]   
วีดิทัศน์แนะนำภาควิชา วิทลัยเทคนิคหาดใหญ่ [อ่าน : 51 ครั้ง] แจ้ง นักเรียนนักศึกษาผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. (โควตาทั่วไป) [อ่าน : 245 ครั้ง]
การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตาทั่วไป (เรียนดี-ประพฤติดี) ปีก [อ่าน : 544 ครั้ง] ประชาสัมพันธ์สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ในการเข้าทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปร [อ่าน : 47 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร (ปวช. [อ่าน : 341 ครั้ง] ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ระดับ (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ(เพิ่มเติม) [อ่าน : 268 ครั้ง]
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)2566(ประเภท [อ่าน : 267 ครั้ง] ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อ(ปวช) ประเภทโควตาพิเศษ 2566 [อ่าน : 628 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565  [อ่าน : 37 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  [อ่าน : 98 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2565  [อ่าน : 116 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2565  [อ่าน : 177 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2565  [อ่าน : 128 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิ  [อ่าน : 95 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาทั่วไป (เรียนดี-ประ ..... (อ่านต่อ)
แจ้งนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. (โควตาทั่วไป)   [อ่าน : 292 ครั้ง]
     แจ้งนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. (โควตาทั่วไป) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น  [อ่าน : 476 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควทั่วไป (เรียนดี ประพฤติดี) ปีก ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ระดับ (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ(เพิ่มเติม)  [อ่าน : 191 ครั้ง]
     ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ระดับ (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ(เพิ่มเติม) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปี  [อ่าน : 177 ครั้ง]
     ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการรับสมัครงาน
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 120 ครั้ง]
       ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 125 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 264 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสุภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  [อ่าน : 38 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสุภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีการ ประกวด  [อ่าน : 112 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง  [อ่าน : 147 ครั้ง]
       แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานบุคลากร
ศูนย์บ่มเพาะ
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ