เข้าใช้โดย IP: 3.238.70.175|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 884  
เข้าชมปีนี้ : 884  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 73,145  


   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [อ่าน : 106 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [อ่าน : 215 ครั้ง]
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ขอความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันป [อ่าน : 144 ครั้ง] เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพิ [อ่าน : 130 ครั้ง]
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ระบบ ศธ. 02 ออนไลน์ มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลในส่วนของนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 289 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ [อ่าน : 316 ครั้ง]
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 2,208 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ ขาดส่งเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึก [อ่าน : 7,962 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์จาก ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 17 ปี เกิด พ.ศ. 2546 หรือถึ [อ่าน : 306 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคสมทบ เปิ [อ่าน : 870 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือ ธันวาคม 2563  [อ่าน : 32 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือ ธันวาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  [อ่าน : 43 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง เผยแพร่รายงานผลิตผลของสถานศึกษา ( สผ.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [อ่าน : 89 ครั้ง]
     เรื่อง เผยแพร่รายงานผลิตผลของสถานศึกษา ( สผ.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ..... (อ่านต่อ)
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563  [อ่าน : 97 ครั้ง]
     การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ..... (อ่านต่อ)
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563  [อ่าน : 116 ครั้ง]
     การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันรายงานตัวนักเรียนโควตา ปวช.1 (เพิ่มเติม)  [อ่าน : 185 ครั้ง]
     หลักฐานที่ต้องยื่นในวันรายงานตัวนักเรียนโควตา ปวช.1 (เพิ่มเติม) ..... (อ่านต่อ)
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันรายงานตัวนักเรียนโควตา ปวช.1 (เพิ่มเติม)  [อ่าน : 102 ครั้ง]
     หลักฐานที่ต้องยื่นในวันรายงานตัวนักเรียนโควตา ปวช.1 (เพิ่มเติม) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประจำปีการศึกษา 2  [อ่าน : 244 ครั้ง]
     เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา  [อ่าน : 100 ครั้ง]
     เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
ตารางเรียนปวส.สมทบ กลุ่ม 5-6  [อ่าน : 215 ครั้ง]
     ตารางเรียนปวส.สมทบ กลุ่ม 5-6 ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 326 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   [อ่าน : 243 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนน  [อ่าน : 358 ครั้ง]
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ ๒ ความรู้ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร  [อ่าน : 169 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติก  [อ่าน : 222 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม AR ผ่าน x Code จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด  [อ่าน : 138 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์