เข้าใช้โดย IP: 18.207.102.38|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,277  
เข้าชมปีนี้ : 13,699  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 69,343  


   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ ขาดส่งเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึก [อ่าน : 73 ครั้ง] ประชาสัมพันธ์จาก ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 17 ปี เกิด พ.ศ. 2546 หรือถึ [อ่าน : 28 ครั้ง]
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคสมทบ เปิ [อ่าน : 393 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [อ่าน : 391 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบทุกชั้นเรียน (On-site) [อ่าน : 7,526 ครั้ง] ประกาศจากงานกิจกรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิช [อ่าน : 264 ครั้ง]
ประกาศ ผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ( [อ่าน : 459 ครั้ง] แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ผ่านรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ (ติดแถว) และรายวิชาลูกเสือวิสามัญ ที่ยั [อ่าน : 291 ครั้ง]
บรรยากาศการตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน [อ่าน : 235 ครั้ง] ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากงานทะเบียน แจ้ง นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 มาทำบัตรนักศึกษา [อ่าน : 353 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563  [อ่าน : 37 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563  [อ่าน : 69 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงดทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  [อ่าน : 129 ครั้ง]
     การเปิดเผยงดทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธาณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563  [อ่าน : 189 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธาณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  [อ่าน : 377 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา  [อ่าน : 47 ครั้ง]
     ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
คู่มือนักศึกษาระ ปวส. ประจำปีการศึกษา2563  [อ่าน : 152 ครั้ง]
     คู่มือนักศึกษาระ ปวส. ประจำปีการศึกษา2563 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา  [อ่าน : 203 ครั้ง]
     เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
นักเรียนระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิสอบ V-NET   [อ่าน : 132 ครั้ง]
     นักเรียนระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิสอบ V-NET ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบทุกชั้นเรียน ( On - site)  [อ่าน : 126 ครั้ง]
     ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบทุกชั้นเรียน ( On - site) ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  [อ่าน : 43 ครั้ง]
       เรื่อง ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  [อ่าน : 38 ครั้ง]
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  [อ่าน : 92 ครั้ง]
       เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกว  [อ่าน : 5 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด  [อ่าน : 12 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidd  [อ่าน : 55 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์