|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
รายวิชาที่สอน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 20100 - 1001
วัสดุงานช่างอุสาหกรรม 2100 - 1002
งานฝึกฝีมือ 20100 - 1003
ตารางเรียน - ตารางสอน
ตารางเรียน - ตารางสอน 1/64
ตารางเรียน - ตารางสอน 2/64
ข้อมูลครู
ครูพิศิษฎ์ แก้วมหากาฬ
ครูอภิชาติ ลัพกิตโร
ครูฬ.เลอพงษ์ สุพงษ์
ครูอดุล บุญฤทธิ์
ครูจิรพงศ์ สุขะกา
ครูพัชรีย์ ธรรมรัตน์
ครูจิราพรรณ เพ็งขวาง
ครูอัญชญา ทวีสุขกาญจน์
ครูวิรวรรณ อรุณสวัสดิ์
ครูศรสวรรค์ ณ.พัทลุง
นักศึกษาปฎิบัติบัติการสอน
ครูกมลทิพย์ ชายพรมแก้ว
ครูวรัญญา คงพรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 330  
เข้าชมปีนี้ : 330  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,989  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษา  [อ่าน : 75 ครั้ง]
     ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 ..... (อ่านต่อ)
จัดพื้นที่เตรียมความพร้อม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษ  [อ่าน : 81 ครั้ง]
ประชุมภายในแผนก  [อ่าน : 231 ครั้ง]
     จัดประชุมภายในแผนก ..... (อ่านต่อ)
การเรียนการสอน  [อ่าน : 1,153 ครั้ง]
     การเรียนการสอนในแผนก ..... (อ่านต่อ)

   กิจกรรมแผนก
  NewsPhoto
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษา
จัดพื้นที่เตรียมความพร้อม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษ
การเรียนการสอน
ดูรายการทั้งหมด  
 
เอกสารใบงานวิชาเขียนแบบ
  แบบรวมใบงาน
  หน่วยที่ 1 การใช้เครื่องมือ
  หน่วยที่ 2 เส้นและตัวอักษร
  หน่วยที่ 3 การสร้างรูปเรขาคณิต
  - วีดีโอประกอบการสร้างรูปเรขาคณิต
  หน่วยที่ 4 การกำหนดขนาด
  หน่วยที่ 5 ภาพสามมิติ
  หน่วยที่ 6 ภาพฉาย
  หน่วยที่ 7 ภาพตัด
จัดการข้อมูลแผนก
  จัดการข้อมูล