|  
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 71  
เข้าชมปีนี้ : 6,253  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,542  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การให้โควตาศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนในสถานศ [อ่าน : 10 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) ขอ [อ่าน : 38 ครั้ง]
ประกาศจากงานกิจกรรม [อ่าน : 37 ครั้ง] กยศ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภา [อ่าน : 45 ครั้ง]
ประกาศกำหนดการเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 44 ครั้ง] กำหนดการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ [อ่าน : 43 ครั้ง]

   ข่าวสารจากแผนกช่างกลโรงงาน
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา  [อ่าน : 43 ครั้ง]
     นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขา ..... (อ่านต่อ)
 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566  [อ่าน : 31 ครั้ง]
     นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ..... (อ่านต่อ)
 คณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมการอบรมในโครงการฝึกอบรมก  [อ่าน : 31 ครั้ง]
     คณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมการอบรมในโครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนหลักสูตร หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัด ..... (อ่านต่อ)
 ผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ  [อ่าน : 70 ครั้ง]
     ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ #20/9/65 ..... (อ่านต่อ)
 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)   [อ่าน : 147 ครั้ง]
     ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกรรมการประเมิน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA ..... (อ่านต่อ)
 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน   [อ่าน : 138 ครั้ง]
     ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ..... (อ่านต่อ)
 คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง   [อ่าน : 112 ครั้ง]
     คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 14/9/2565 ..... (อ่านต่อ)
 โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญ ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  [อ่าน : 167 ครั้ง]
     แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กำหนดจัดโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญ ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าจีน ตำบลบ ..... (อ่านต่อ)
 คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [อ่าน : 144 ครั้ง]
     คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมการอบรมในโครงการฝึกอบรมก
นายวรันธร จันทโณ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน และวางแผ
ดูรายการทั้งหมด  
 
บุคลากร
  ครูวรันธร จันทโณ
  ครูธีระ นัคราบัณฑิตย์
  ครูนิรันดร์ กลับบุญช่วย
  ครูสุธรรม นาถประดิษฐ์
  ครูธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
  ครูชินชาต ณ พัทลุง
  ครูอดิศักดิ์ บุญชูมณี
  ครูขรรค์ชัย กาละสงค์
  ครูบวรศักดิ์ คงเสน
  ครูสมศักดิ์ หมู่เก็ม
  ครูสมบูรณ์ กิมิเส
  ครูณัฐวุฒิ ณ พัทลุง
  ครูอภิชัย ศรเรือง
  ครูฐิติวัสส์ อริยเจริญดำรงค์
  ครูทศพล จันวดี
  ครูอนุวัฒน์ แซ่เจี้ย
  ครูธีรพัฒน์ คล้ายสำลี
  ครูมลธิรา ขาวหนูนา
  ครูกนิษฐา ไพรมย์
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  จัดการข้อมูลเว็บไซต์