|  
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 80  
เข้าชมปีนี้ : 5,885  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 43,945  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงานเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านมาตรวิ [อ่าน : 38 ครั้ง] เปิดรับสมัครการแข่งขันฟุตซอล สานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2566 มาแข่งขันวันที่ 3 กันยายน 2566 [อ่าน : 40 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 63 ครั้ง] ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องการลงทะเบียนขอมีบัตรนักศึกษา [อ่าน : 607 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 521 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การให้โควตาศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนในสถานศ [อ่าน : 516 ครั้ง]

   ข่าวสารจากแผนกช่างกลโรงงาน
 โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านมาตรวิทยา ให้กับนักเรียนนักศึกษา  [อ่าน : 21 ครั้ง]
     แผนกวิชาช่างกลโรงงานได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านมาตรวิทยา ให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยมี อ.นายสมมาตร หมุนเกตุ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ..... (อ่านต่อ)
 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  [อ่าน : 28 ครั้ง]
     นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มอบหมายให้ นาวสาวอนัญญา เรืองเพ็งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุต ..... (อ่านต่อ)
 พิธีไหว้ครูแผนกช่างกลโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566  [อ่าน : 152 ครั้ง]
     แผนกช่างกลโรงงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ ..... (อ่านต่อ)
 นายวรันธร จันทโณ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน  [อ่าน : 142 ครั้ง]
     นายวรันธร จันทโณ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน และวางแผนการจัดกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ..... (อ่านต่อ)
 โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  [อ่าน : 114 ครั้ง]
     นายวรันธร จันทโณ หัวหน้าแผนกและคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ..... (อ่านต่อ)
 การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ  [อ่าน : 316 ครั้ง]
     ขอแสดงความยินดี กับนาย ปิติภักดิ์ จันทร์ฉาย นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และครูผู้ควบคุม นายอดิศักดิ์ บุญชูมณี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษ ..... (อ่านต่อ)
 การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนา  [อ่าน : 173 ครั้ง]
     ขอแสดงความยินดี กับนายณัฐกิตติ์ สุวรรณโล นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และครูผู้ควบคุม นายอดิศักดิ์ บุญชูมณี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะออ ..... (อ่านต่อ)
 การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ณ วท.ระยอง  [อ่าน : 298 ครั้ง]
     ขอแสดงความยินดี นายอัลฮาดิซ แซะเด็ง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)
 ผลการแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ณ. วท.ชุมพร ระดับ   [อ่าน : 318 ครั้ง]
     ผลการแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ณ. วท.ชุมพร ระดับ ปวช. นายปิติภักดิ์ จันทร์ฉาย ชนะเลิศเหรียญทอง ควบ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านมาตรวิทยา ให้กับนักเรียนนักศึกษา
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พิธีไหว้ครูแผนกช่างกลโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566
31 พฤษภาคม 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก
ดูรายการทั้งหมด  
 
บุคลากร
  ครูวรันธร จันทโณ
  ครูนิรันดร์ กลับบุญช่วย
  ครูสุธรรม นาถประดิษฐ์
  ครูธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
  ครูชินชาต ณ พัทลุง
  ครูอดิศักดิ์ บุญชูมณี
  ครูขรรค์ชัย กาละสงค์
  ครูบวรศักดิ์ คงเสน
  ครูสมศักดิ์ หมู่เก็ม
  ครูสมบูรณ์ กิมิเส
  ครูนิวัต บิลและหมัน
  ครูสาโรช โชติพฤกษ์
  ครูณัฐวุฒิ ณ พัทลุง
  ครูอภิชัย ศรเรือง
  ครูธีรพัฒน์ คล้ายสำลี
  ครูมลธิรา ขาวหนูนา
  ครูกนิษฐา ไพรมย์
  ครูสิทธิศักดิ์ พลูสวัสดิ์
  ครูวโรชา สุขสว่าง
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  จัดการข้อมูลเว็บไซต์