|  
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 72  
เข้าชมปีนี้ : 6,254  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,543  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 
 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 
 คณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมการอบรมในโครงการฝึกอบรมก 
 นายวรันธร จันทโณ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน และวางแผ 
 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
 คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง  
 โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญ ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 ผลการแขงขันฟุตซอลสานสัมพันธ์ช่างกลโรงงาน 
 โครงการแข่งขันกีฬาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
 มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (ระดับภาคใต้) สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) 
 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (ระดับภาคใต้) สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  14  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1