ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 
  ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 
  ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประ 
  รายชื่อสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  ประกาศราย ชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 
  เอกสารมอบตัวนักเรียน นักศึกษา 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2565 
  เรื่อง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 
  เรื่อง การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 
มีข้อมูลทั้งหมด  183  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>