ประเภท : ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติก 
  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด 
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดร 
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงขนส่งทางราง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีป 
  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง จำนวน ๕ รายกา 
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกว 
  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด 
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidd 
  เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีข้อมูลทั้งหมด  97  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10