ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 
  เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา (ภายนอกสถานศึกษา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู 
  ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษ 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเร 
  ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งไปยังนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปวส.1 ที่ยังนำส่งเอกสารมอบตัวไม่ครบถ้วน ไ 
  ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษ 
  ประชาสัมพันธ์ จากงานครูที่ปรึกษา เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครอง รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ว 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเ 
  ผู้เรียนที่จบไปประกอบธุรกิจ https://www.facebook.com/kramhatyai 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเช 
มีข้อมูลทั้งหมด  476  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>