|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางเรียนระดับ ปวช.-ปวส. 2/2560
ตารางสอนครู 1/59
ตารางเรียนระดับ ปวส. ภาคเรียน1/2559
ตารางเรียนระดับ ปวช. ภาคเรียน1/2559
Download ตารางสอนครูช่างเชื่อม 2/58
ตารางเรียนนักศึกษา 2/2558
ข้อมูลครู
1. ครูสมพงษ์ นนทพันธ์
2. ครูราวี ด้วงไพรี
3. ครูคณิต ตันวิพัฒน์
4. ครูอาทร สังข์ขาว
5. ครูนิวัตน์ สหกโร
6. ครูมีชัย คองประชุม
7. ครูบุญชม รามณรงค์
8. ครูวสุชากร แก้วไฝ
9. ครูสมเพชร เรือนสิทธิ์
10. ครูสมศักดิ์ รอดนุ่น
11. ครูสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
12. ครูพรทิพย์ เพชรน้อย
13. ครูอธิพงษ์ สังข์ทอง
14. ครูประกายดาว คมประมูล
15. ครูชาญรวี กายพันธ์
16. ครูสุธี สุทธิรักษ์
17. ครูอรรถชนะ อาวะภาค
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 309  
เข้าชมปีนี้ : 4,693  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 13,205  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางกำหนดวันเวลาสอบปลายภาค1/2559 [อ่าน : 623 ครั้ง] ประกาศเสนอประชาวิจารณ์ชุดฝึกการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเชื่อมประสาน [อ่าน : 639 ครั้ง]
รับสมัครโควตานักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส [อ่าน : 659 ครั้ง] กิจกรรมทำบุญแผนก58 [อ่าน : 638 ครั้ง]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะระดับภาคใต้ [อ่าน : 651 ครั้ง] โครงการทำดีเพื่อพ่อ ปลูกป่าชายเลน [อ่าน : 717 ครั้ง]

   ข่าวสารวิชาการ

   ข่าวสารจากครูสมพงษ์ นนทพันธ์
อดีต [อ่าน : 700 ครั้ง] แข่งขันทักษะภาคใต้ [อ่าน : 632 ครั้ง]

   ข่าวสารจากครูสมศักดิ์
ข่าวการร่วมกิจกรรม [อ่าน : 688 ครั้ง] ทดสอบประกาศข่าวสาร [อ่าน : 617 ครั้ง]
  NewsPhoto
โครงการทำดีเพื่อพ่อ ปลูกป่าชายเลน
อดีต
ข่าวการร่วมกิจกรรม
ดูรายการทั้งหมด  
 
แบบประเมินครูผู้สอน
  แบบประเมินครูผู้สอน2/2560(ครูสมศักดิ์ รอดนุ่น)
จัดการข้อมูลภาควิชา
  จัดการข้อมูล Administrator Only