|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล CVM&Excellent Center
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2564
ตารางเรียนระดับ ปวช.-ปวส. 2/2560
ตารางสอนครู 1/59
ตารางเรียนระดับ ปวส. ภาคเรียน1/2559
ตารางเรียนระดับ ปวช. ภาคเรียน1/2559
Download ตารางสอนครูช่างเชื่อม 2/58
ตารางเรียนนักศึกษา 2/2558
ข้อมูลครู
1. นายสมพงษ์ นนทพันธ์
2. ครูบุญชม รามณรงค์
3. ครูมีชัย คองประชุม
4. นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
5. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
6. นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
7. นายมงคลฤกษ์ ทองมาก
8. ครูสมศักดิ์ รอดนุ่น
9. ครูสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
10. ครูอธิพงษ์ สังข์ทอง
11. ครูชาญรวี กายพันธ์
12. นางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
13. นางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
14. นางสาวปุณณภา อิสโร
15. นายนพรัตน์ กาญจนันท์
16. นายนันทยศ จินดาวงศ์
17. นายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
19. นายศักดิ์นรินทร์ รัตนมณี
20. ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สกูลวงค์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 364  
เข้าชมปีนี้ : 3,027  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 37,945  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. สงขลา สาขาช่างเชื่อมโลหะ และเทคนิคโลหะ(งานเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อ [อ่าน : 243 ครั้ง] เตรียมการการจัดการแข่งขันทักษะฯ ระดับ อศจ.สงขลา [อ่าน : 210 ครั้ง]
ศึกษาดูงานบริษัทเลิศวิลัยฯ [อ่าน : 232 ครั้ง] โครงการทำบุญแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง2561 [อ่าน : 2,231 ครั้ง]
ตารางกำหนดวันเวลาสอบปลายภาค1/2559 [อ่าน : 1,986 ครั้ง] ประกาศเสนอประชาวิจารณ์ชุดฝึกการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเชื่อมประสาน [อ่าน : 2,160 ครั้ง]

   ข่าวสารวิชาการ

   ข่าวสารจากครูสมพงษ์ นนทพันธ์
อดีต [อ่าน : 2,942 ครั้ง] แข่งขันทักษะภาคใต้ [อ่าน : 2,073 ครั้ง]

   ข่าวสารจากครูสมศักดิ์
ข่าวการร่วมกิจกรรม [อ่าน : 3,106 ครั้ง] ทดสอบประกาศข่าวสาร [อ่าน : 2,043 ครั้ง]
  NewsPhoto
โครงการทำดีเพื่อพ่อ ปลูกป่าชายเลน
อดีต
ข่าวการร่วมกิจกรรม
ดูรายการทั้งหมด  
 
จัดการข้อมูลภาควิชา
  จัดการข้อมูล Administrator Only