|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566
ข้อมูล CVM&Excellent Center
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางเรียน ปวช.1-3 ปีการศึกษา2/2565
ตารางเรียน ปวส.1-2 ปีการศึกษา2/2565
ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2/2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562ปรับปรุง2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.2563 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
แผนการเรียน ปวช. และ ปวส.
แผนการเรียน ปวช. รหัส6320103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6420103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6520103
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ทวิภาคี
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ทวิภาคี
ข้อมูลครู
1. นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
2. นายมงคลฤกษ์ ทองมาก
3. นายบุญชม รามณรงค์
4. นายสมพงษ์ นนทพันธ์
5. นายมีชัย คองประชุม
6. นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
7. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
8. นายเอกชัย แก้วขวัญ
9. นางสาว ธมลวรรณ จันทร์คล้าย
10. นายสมศักดิ์ รอดนุ่น
11. นายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
12. นายอธิพงษ์ สังข์ทอง
13. นายชาญรวี กายพันธ์
14. นางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
15. นางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
16. นางสาวปุณณภา อิสโร
17. นายนันทยศ จินดาวงศ์
18. นายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
19. ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สกูลวงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. นายพันธวิศ ขวัญนิมิตร
2. นางสาวชัญญา ดำแก้ว
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 78  
เข้าชมปีนี้ : 6,487  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,361  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [อ่าน : 805 ครั้ง] ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากลัง ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานCVM&Excellent [อ่าน : 349 ครั้ง]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการมอบตัว รายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ [อ่าน : 456 ครั้ง] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.ประเภทโคตาทั่วไป ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 393 ครั้ง]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไกแอทมารา ประเทศมาเลเซีย 6 ม.ค. 2566 [อ่าน : 358 ครั้ง] ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร [อ่าน : 386 ครั้ง]

   ข่าวสารวิชาการ
การพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของภาควิชาเทคนิคการเชื่อม และการผลิต [อ่าน : 8 ครั้ง] หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต เข้าร่วมอบรม In-Country Training Programme [อ่าน : 438 ครั้ง]
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ภาควิชาเทคนิคโลหะ [อ่าน : 696 ครั้ง] อบรมครูเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศเฉพาะทาง หลักสูตรการเชื่อม และ [อ่าน : 488 ครั้ง]
ประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) [อ่าน : 313 ครั้ง] CVM&Excellent Center ความร่วมมือด้านวิชาการ กับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก [อ่าน : 502 ครั้ง]

   ข่าวสารบริการวิชาชีพ
ซ่อมบำรุงเรือท้องแบน ตามที่แผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิมิตรภาพถามัคคี(ท่งเซียเซื่ยงตึ๊ง หาดใหญ่)  [อ่าน : 8 ครั้ง]
       ซ่อมบำรุงเรือท้องแบน ตามที่แผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิมิตรภาพถามัคคี(ท่งเซียเซื่ยงตึ๊ง หาดใหญ่) ..... (อ่านต่อ)
แผนกช่างเชื่อมโลหะ ซ่อมถังขยะ เพื่อเพิ่มจำนวนถังเก็บขยะในวิทยาลัยฯ  [อ่าน : 5 ครั้ง]
       แผนกช่างเชื่อมโลหะ ซ่อมถังขยะ เพื่อเพิ่มจำนวนถังเก็บขยะในวิทยาลัยฯ ..... (อ่านต่อ)
จัดทำขาตั้งแผงโซล่าเซลล์และโคมไฟ จำนวน 6 ชุด แก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  [อ่าน : 6 ครั้ง]
       จัดทำขาตั้งแผงโซล่าเซลล์และโคมไฟ จำนวน 6 ชุด แก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
ภาพบรรยากาศการออกแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ (ช่างเชื่อมฯ) ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา [อ่าน : 150 ครั้ง] ทำบุญแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อังคารที่ 10 ม.ค. 2566 [อ่าน : 196 ครั้ง]
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ [อ่าน : 532 ครั้ง] เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ.หอประชุม วิท [อ่าน : 308 ครั้ง]
ขอแสดงความยินดี กับประธานชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 308 ครั้ง] ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 313 ครั้ง]
  NewsPhoto
พิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วิชาเทคนิคโลหะ พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าซ่อมแซมโครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.ประเภทโคตาทั่วไป ปีการศึกษา 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไกแอทมารา ประเทศมาเลเซีย 6 ม.ค. 2566
ดูรายการทั้งหมด  
 
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  จัดการข้อมูลเว็บไซต์