|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล CVM&Excellent Center
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางเรียน ปวช.1-3 ปีการศึกษา2/2565
ตารางเรียน ปวส.1-2 ปีการศึกษา2/2565
ตารางเรียน ปวช.1-3 ปีการศึกษา1/2565
ตารางเรียน ปวส.1-2 ปีการศึกษา1/2565
ตารางสอนครู1/2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562ปรับปรุง2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.2563 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
แผนการเรียน ปวช. และ ปวส.
แผนการเรียน ปวช. รหัส6320103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6420103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6520103
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ทวิภาคี
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ทวิภาคี
ข้อมูลครู
1. นายสมพงษ์ นนทพันธ์
2. นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
3. นายบุญชม รามณรงค์
4. นายมีชัย คองประชุม
5. นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
6. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
7. นายมงคลฤกษ์ ทองมาก
8. นายเอกชัย แก้วขวัญ
9. นางสาว ธมลวรรณ จันทร์คล้าย
10. นายสมศักดิ์ รอดนุ่น
11. นายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
12. นายอธิพงษ์ สังข์ทอง
13. นายชาญรวี กายพันธ์
14. นางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
15. นางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
16. นางสาวปุณณภา อิสโร
17. นายนพรัตน์ กาญจนันท์
18. นายนันทยศ จินดาวงศ์
19. นายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
20. นายศักดิ์นรินทร์ รัตนมณี
21. ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สกูลวงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. นางสาวชนากานต์ ปันสี
2. นางสาวโศจิรัตน์ มณีแสง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 763  
เข้าชมปีนี้ : 6,126  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 41,044  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ คุณสท้านภพ อ่ำสุพรรณ Country Manager (Thailand) สมาคมงานเชื่อมอังกฤษ (TWI Training & Service [อ่าน : 7 ครั้ง]    คณะขับเคลื่อนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา [อ่าน : 45 ครั้ง]
แสดงความยินดีกับ นายธเนศ นวลละออง และนายณรงค์ชัย รุกขพันธ์ ผ่านการทดสอบ International Fillet Welder [อ่าน : 60 ครั้ง] มอบโล่และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ ภายใต้โครงการความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) [อ่าน : 86 ครั้ง]
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมรางรถไฟ ด้วยกระบวนการเทอร์มิต(Thermit Welding) [อ่าน : 113 ครั้ง] พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ [อ่าน : 104 ครั้ง]

   ข่าวสารวิชาการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ภาควิชาเทคนิคโลหะ [อ่าน : 30 ครั้ง] อบรมครูเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศเฉพาะทาง หลักสูตรการเชื่อม และ [อ่าน : 69 ครั้ง]
ประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) [อ่าน : 46 ครั้ง] CVM&Excellent Center ความร่วมมือด้านวิชาการ กับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก [อ่าน : 85 ครั้ง]

   ข่าวสารบริการวิชาชีพ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมม้านั่งบนอาคารเรียน 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในการจ  [อ่าน : 9 ครั้ง]
       นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมม้านั่งบนอาคารเรียน 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นการฝ ..... (อ่านต่อ)  
ดำเนินการโครงการอาชีวะพัฒนา สร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันแก่โรงเรียนบ้านครูนายสังข์ อำเภอจะนะ  [อ่าน : 35 ครั้ง]
       ดำเนินการโครงการอาชีวะพัฒนา สร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันแก่โรงเรียนบ้านครูนายสังข์ อำเภอจะนะ ..... (อ่านต่อ)  
ประชุมหารือดำเนินการโครงการอาชีวะพัฒนา สร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันแก่โรงเรียนบ้านครูนายสังข์ อำเภอจะนะ  [อ่าน : 62 ครั้ง]
       ประชุมหารือดำเนินการโครงการอาชีวะพัฒนา สร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันแก่โรงเรียนบ้านครูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ [อ่าน : 80 ครั้ง] เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ.หอประชุม วิท [อ่าน : 39 ครั้ง]
ขอแสดงความยินดี กับประธานชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 38 ครั้ง] ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 38 ครั้ง]
คณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะแนว เสริมสร้างทักษะสู่ช่างเชื่อมมืออาชีพ ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา [อ่าน : 72 ครั้ง] โครงการแนะแนว เสริมสร้างทักษะสู่ช่างเชื่อมมืออาชีพ ในวันจันทร์ที่22 สิงหาคม 2565 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา [อ่าน : 45 ครั้ง]
  NewsPhoto
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมม้านั่งบนอาคารเรียน 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในการจ
ต้อนรับ คุณสท้านภพ อ่ำสุพรรณ Country Manager (Thailand) สมาคมงานเชื่อมอังกฤษ (TWI Training & Service
ดำเนินการโครงการอาชีวะพัฒนา สร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันแก่โรงเรียนบ้านครูนายสังข์ อำเภอจะนะ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ภาควิชาเทคนิคโลหะ
ดูรายการทั้งหมด  
 
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  จัดการข้อมูลเว็บไซต์