|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566
ข้อมูล CVM&Excellent Center
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางเรียน ปวช.1-3 ปีการศึกษา2/2565
ตารางเรียน ปวส.1-2 ปีการศึกษา2/2565
ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2/2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2567 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562ปรับปรุง2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.2567 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.2563 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
แผนการเรียน ปวช. และ ปวส.
แผนการเรียน ปวช. รหัส6320103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6420103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6520103
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ทวิภาคี
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ทวิภาคี
ข้อมูลครู
1. นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
2. นายมงคลฤกษ์ ทองมาก
3. นายบุญชม รามณรงค์
4. นายสมพงษ์ นนทพันธ์
5. นายมีชัย คองประชุม
6. นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
7. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
8. นายเอกชัย แก้วขวัญ
9. นายธรรมสิทธิ์ เพชรสงค์
10. นางสาวธมลวรรณ จันทร์คล้าย
11. นายสมศักดิ์ รอดนุ่น
12. นายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
13. นายอธิพงษ์ สังข์ทอง
14. นายชาญรวี กายพันธ์
15. นางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
16. นางสาวปุณณภา อิสโร
17. นายนันทยศ จินดาวงศ์
18. นายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 354  
เข้าชมปีนี้ : 3,721  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 56,287  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
 วิชาเทคนิคโลหะ พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าซ่อมแซมโครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัย 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส.ประเภทโคตาทั่วไป ปีการศึกษา 2566 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไกแอทมารา ประเทศมาเลเซีย 6 ม.ค. 2566 
 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน East Cost Vocational College Zone ,Malaysia เข้าศึกษาดูงานCVM&Excellent Center 
 คณะครูเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 12 ต.ค. 2565 
 ต้อนรับ Mr.Azhar Bin Kamaruddin และคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย 
 นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมม้านั่งบนอาคารเรียน 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในการจ 
 ต้อนรับ คุณสท้านภพ อ่ำสุพรรณ Country Manager (Thailand) สมาคมงานเชื่อมอังกฤษ (TWI Training & Service 
 ดำเนินการโครงการอาชีวะพัฒนา สร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันแก่โรงเรียนบ้านครูนายสังข์ อำเภอจะนะ 
 ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ภาควิชาเทคนิคโลหะ 
 คณะขับเคลื่อนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา  
 อบรมครูเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศเฉพาะทาง หลักสูตรการเชื่อม และ 
 ประชุมหารือดำเนินการโครงการอาชีวะพัฒนา สร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันแก่โรงเรียนบ้านครูนายสังข์ อำเภอจะนะ 
 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ  
 คณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะแนว เสริมสร้างทักษะสู่ช่างเชื่อมมืออาชีพ ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา  
 มอบโล่และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ ภายใต้โครงการความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
 CVM&Excellent Center ความร่วมมือด้านวิชาการ กับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก 
มีข้อมูลทั้งหมด  25  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2