ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  นายสุธี สุทธิรักษ์ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับราง   
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมคณาอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโล   
  ขอแสดงความยินดีกับทีมนักฟุตบอลหาดใหญ่ ยูไนเต็ด และดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานสโมสรหาดใหญ่ ยูในเต็ด 
  โครงการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตรการออกแบบวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยจัด 
  คณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาช่างโยธา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองด้านปฐพี 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกล่าวปิด และมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรและผู้เ 
  บรรยากาศ ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 
  โครงการอบรมให้ความรู้การเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ว 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหาร 4 ฝ่าย และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมติ 
  ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สม 
มีข้อมูลทั้งหมด  257  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>