วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
รหัสกลุ่ม สาขาวิชาแสดงรายชื่อ
2101011 ช่างยนต์ ...แสดงรายชื่อ...
2101012 ช่างยนต์ (MEP) ...แสดงรายชื่อ...
2101061 ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประ ...แสดงรายชื่อ...
2101063 ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กฯ(ทวิภา ...แสดงรายชื่อ...
2102011 ช่างกลโรงงาน ...แสดงรายชื่อ...
2103011 ช่างเชื่อมโลหะ ...แสดงรายชื่อ...
2104011 ช่างไฟฟ้ากำลัง ...แสดงรายชื่อ...
2104012 ช่างไฟฟ้ากำลัง (MEP) ...แสดงรายชื่อ...
2105011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ...แสดงรายชื่อ...
2105012 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (MEP) ...แสดงรายชื่อ...
2106011 ช่างก่อสร้าง ...แสดงรายชื่อ...
2107011 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ...แสดงรายชื่อ...
2108011 สถาปัตยกรรม ...แสดงรายชื่อ...
2109011 ช่างสำรวจ ...แสดงรายชื่อ...
2121011 ช่างโยธา ...แสดงรายชื่อ...
2901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ ...แสดงรายชื่อ...

รายชื่อสำรอง

แสดงรายชื่อสำรอง : สาขา

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 29793 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th