htc

ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการกับประกาศของทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง


 

กรุณากรอกเลขประจำตัวผู้สมัคร : (กรอกเลขประจำตัวสอบตามบัตร จำนวน 10 หลัก)

[ ตรวจสอบรายชื่อแยกตามสาขา ระดับ ปวช. ] [ ตรวจสอบรายชื่อแยกตามสาขา ระดับ ปวส. ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 33089 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th