วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการกับประกาศของทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง

[ ระบบค้นหาห้องสอบ ] [ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ] [ แบบสอบถามความพึงพอใจการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ]
ระดับ ปวช. [ รายละเอียดเพิ่มเติม ปวช. ]
จำหน่ายคู่มือการรับสมัคร (ชุดละ 100 บาท) ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)
กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต (http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงก่อนวันรับสมัคร
ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้อง 212 อาคาร 2 
******งดการรับสมัคร วันที่ 21 และ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากไฟฟ้าดับ (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในวิทยาลัย) และ วันเลือกตั้งฯ
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]******
สถิติจำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช. [ สถิติกรอกข้อมูลออนไลน์ ] [ สถิติยื่นใบสมัครที่วิทยาลัย ]  
a
กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช. วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. [ผู้เข้าสอบให้เตรียม ดินสอ 2B , ปากกาสีน้ำเงินหรือดำ, ยางลบ ] [ตัวอย่างการฝนกระดาษคำตอบ]
a
ประกาศผล ระดับ ปวช. วันที่ 6 เมษายน 2562
a
มอบตัวและจองอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. วันที่ 9 เมษายน 2562 [ตัวอย่างใบมอบตัว ปวช.]
a
ปฐมนิเทศ ระดับ ปวช. 8 พฤษภาคม 2562
a
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ปวช. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ระดับ ปวส [ รายละเอียดเพิ่มเติม ปวส. ]
จำหน่ายคู่มือการรับสมัคร (ชุดละ 100 บาท) ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 30 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)
กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต (http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงก่อนวันรับสมัคร
ยื่นสมัคร ระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้อง 213 อาคาร 2 
******งดการรับสมัคร วันที่ 21 และ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากไฟฟ้าดับ (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในวิทยาลัย) และ วันเลือกตั้งฯ
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]******
a
สถิติจำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. [ สถิติกรอกข้อมูลออนไลน์ ] [ สถิติยื่นใบสมัครที่วิทยาลัย ]  
a
กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวส. วันที่ 2 เมษายน 2562  เวลา 09.00-12.00 น. [ผู้เข้าสอบให้เตรียม ดินสอ 2B , ปากกาสีน้ำเงินหรือดำ, ยางลบ ] [ตัวอย่างการฝนกระดาษคำตอบ]
a
ประกาศผล ระดับ ปวส. วันที่ 6 เมษายน 2562
a
มอบตัวและจองอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวส. วันที่ 10 เมษายน 2562 [ตัวอย่างใบมอบตัว ปวส.]
a
ปฐมนิเทศ ระดับ ปวส. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
a
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับ ปวส. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เธˆเธณเธ™เธงเธ™เธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡เธ—เธตเนˆเธซเธ™เน‰เธฒเธ™เธตเน‰เธ–เธนเธเน€เธฃเธตเธขเธ 21457 เธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡
program by : kampol@htc.ac.th