ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กำหนด การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึักษา 2559 
  กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 
  กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อมเสรืมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา MEP และระดับ ปวส. 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 
  รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
  ตารางกำหนดวันสอบปลาภาคภาคเรียนที่ 2/2558 (แก้ไขครั่งที่ 1) 
  ได้ความอนุเคราะห์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จาก โรงพยาบาลสงขลาครินทร์ 
  ตารางกำหนดวันเวลาสอบปลายภาคเรียนที่2/2558 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร ระดับ ปวช. ปวส.และ ป.ตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ดาวน์โหลดหัวข้อสอบ  
มีข้อมูลทั้งหมด  123  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    12/13

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13