ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ดาวน์โหลด โลโก้ การประชุมวิชาการองค์กรนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ สงขลา 
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะงานไม้เครื่องเรือน 
  กำหนดการ เกณฑ์การประเมิน รายละเอียด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวช. 
   การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 
  เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น ปีการศึกษา  
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สารณะ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  แนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สารณะ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
มีข้อมูลทั้งหมด  123  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>