ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : เกี่ยวกับวิทยาลัย   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 296 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (ผลสัมฤทธิ์) ข้อ1
   แสดง: 294 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (สร้างความเชื่อมั่น) ข้อ2
   แสดง: 295 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร ข้อ 3
   แสดง: 293 ครั้ง    พันธกิจ 1
   แสดง: 295 ครั้ง    มาตราฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 21พค62
   แสดง: 291 ครั้ง    รายงานการประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
   แสดง: 289 ครั้ง    การดำเนินงานตามมาตรฐานของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 291 ครั้ง    เอกสารประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 299 ครั้ง    โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 301 ครั้ง    แบบฟอร์มsar แผนก 59
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2