ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : เกี่ยวกับวิทยาลัย   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 171 ครั้ง    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
   แสดง: 283 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 Word
   แสดง: 292 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 pdf
   แสดง: 325 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 Word
   แสดง: 255 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 pdf
   แสดง: 550 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (ผลสัมฤทธิ์) ข้อ1
   แสดง: 543 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (สร้างความเชื่อมั่น) ข้อ2
   แสดง: 555 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร ข้อ 3
   แสดง: 552 ครั้ง    พันธกิจ 1
   แสดง: 543 ครั้ง    มาตราฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 21พค62
มีข้อมูลทั้งหมด  20  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2