ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : เกี่ยวกับวิทยาลัย   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 110 ครั้ง    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
   แสดง: 216 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 Word
   แสดง: 207 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 pdf
   แสดง: 245 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 Word
   แสดง: 199 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 pdf
   แสดง: 482 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (ผลสัมฤทธิ์) ข้อ1
   แสดง: 483 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (สร้างความเชื่อมั่น) ข้อ2
   แสดง: 488 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร ข้อ 3
   แสดง: 501 ครั้ง    พันธกิจ 1
   แสดง: 487 ครั้ง    มาตราฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 21พค62
มีข้อมูลทั้งหมด  20  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2