ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : เกี่ยวกับวิทยาลัย   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 47 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 Word
   แสดง: 36 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 pdf
   แสดง: 56 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 Word
   แสดง: 34 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 pdf
   แสดง: 352 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (ผลสัมฤทธิ์) ข้อ1
   แสดง: 348 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (สร้างความเชื่อมั่น) ข้อ2
   แสดง: 349 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร ข้อ 3
   แสดง: 345 ครั้ง    พันธกิจ 1
   แสดง: 351 ครั้ง    มาตราฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 21พค62
   แสดง: 442 ครั้ง    รายงานการประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2