ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : เกี่ยวกับวิทยาลัย   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 731 ครั้ง    มาตราฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 21พค62
   แสดง: 870 ครั้ง    รายงานการประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
   แสดง: 656 ครั้ง    การดำเนินงานตามมาตรฐานของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 669 ครั้ง    เอกสารประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 637 ครั้ง    โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 681 ครั้ง    แบบฟอร์มsar แผนก 59
   แสดง: 748 ครั้ง     แบบฟอร์ม sar รายบุคคล 59 สวนที่ 1
   แสดง: 713 ครั้ง     แบบฟอร์ม sar รายบุคคล 59 สวนที่ 2
   แสดง: 617 ครั้ง    แบบฟอร์ม Sar แผนก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2558
   แสดง: 625 ครั้ง    แบบฟอร์ม Sar วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2558
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/3

1 2 3