ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : เกี่ยวกับวิทยาลัย   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 659 ครั้ง    รายงานการประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
   แสดง: 471 ครั้ง    การดำเนินงานตามมาตรฐานของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 461 ครั้ง    เอกสารประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 459 ครั้ง    โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 493 ครั้ง    แบบฟอร์มsar แผนก 59
   แสดง: 531 ครั้ง     แบบฟอร์ม sar รายบุคคล 59 สวนที่ 1
   แสดง: 482 ครั้ง     แบบฟอร์ม sar รายบุคคล 59 สวนที่ 2
   แสดง: 429 ครั้ง    แบบฟอร์ม Sar แผนก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2558
   แสดง: 420 ครั้ง    แบบฟอร์ม Sar วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2558
   แสดง: 433 ครั้ง    Sar วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2557
มีข้อมูลทั้งหมด  20  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2