ประเภท : จดหมายข่าว   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  นักศึกษา ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ TRUE VROOM ใช้สำหรับเข้าเรียนสดกับทาง TRUE ACADEMY จากส่วนก 
  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันปรับปรุงห้องเรียน ทาสีห้องเรียน ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอ 
  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมบริจาคโลหิต “ให้เลือดเหมือนให้ชีวิต Save a Life Give Blood” ชนรุ่นใหม่เ 
  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำเร็จการศึกษา ณ อาคาร 60 ปี วิทยาล 
  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียน 
  ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนำนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนคอ 
  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาระบบการดำเนินงานของแผนงานและงบประมาณเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบแล 
  ประชุมกับครูผู้สอนแผนกวิชาทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ยว 
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2