ประเภท : จดหมายข่าว   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบความปลอดภัยในเครือข่าย  
  โครงการอบรมเชิงปฏิิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศในระดับองค์กร 
  โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Link Campus Cabing&Networking ZLCCN)  
  ชมรมวิชาชีพแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ชมรมวิชาชีพแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ IT. ปี 2565  
  การจัดกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ในวันทำบุญแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 60 ปี วิทยาลัยเทคนิคหา 
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์แผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
  กิจกรรมเดินเท้าสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แ 
  หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมครูผู้สอนตลอดจนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำกิ 
  หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะพูดคุยกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเท 
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2