::ยินดี ต้อนรับเข้าสู่เว็บ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  เข้าใช้โดย IP: 3.95.23.35|  

[ประการผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปวช.และปวส. 2562]