ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ครูชาญรวี กายพันธ์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน”สาขาเทคนิคโลหะ ปวส.2 รอบที่1”ระหว่างวันที่ 16พ.ค-16ก.ค 2565  
   ขอแสดงความยินดี กับ นายธเนศ นวลละออง นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ 
  นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ อบรมการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการเชื่อม Robot Welding 6  
  นักศึกษานศ.สทล.1/1-2 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค และศึกษาดูงา 
  คณะครูภาควิชาเทคนิคโลหะอบรมการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการเชื่อม Robot Welding 6 Axis 
  อบรมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ Robot Welding 6 Axis 
  เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. สงขลา สาขาช่างเชื่อมโลหะ และเทคนิคโลหะ(งานเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อ 
  เตรียมการการจัดการแข่งขันทักษะฯ ระดับ อศจ.สงขลา 
  ศึกษาดูงานบริษัทเลิศวิลัยฯ 
มีข้อมูลทั้งหมด  41  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/5

1 2 3 4 5