ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 12 ต.ค. 2565 
  กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน)/ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 
  กำหนดการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
  ต้อนรับ Mr.Azhar Bin Kamaruddin และคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย 
  ต้อนรับ คุณสท้านภพ อ่ำสุพรรณ Country Manager (Thailand) สมาคมงานเชื่อมอังกฤษ (TWI Training & Service 
  คณะขับเคลื่อนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา  
  แสดงความยินดีกับ นายธเนศ นวลละออง และนายณรงค์ชัย รุกขพันธ์ ผ่านการทดสอบ International Fillet Welder 
  มอบโล่และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ ภายใต้โครงการความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
  คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมรางรถไฟ ด้วยกระบวนการเทอร์มิต(Thermit Welding) 
  พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
มีข้อมูลทั้งหมด  41  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/5

1 2 3 4 5