ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์สอบ V-NET ระดับ ปวช.3 และปวส.2 
  ประกาศจากงานแนะแนว รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก "ทุนมูลนิธิชูชาติ" พร้อมกันในวันที่ 28 มิถุนา 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน-นักศึกษา 
  ประกาศกำหนดการลงทะเบียน 
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  ประกาศให้นักศึกษา ทุกระดับชั้น สามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนฤดูร้อนที่ 2560 รอบที่ 1 และ 2 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2561 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบทั่วไป สาขาเทคโนโลยี 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนท 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศให้นักศึกษา ทุกระดับชั้น สามารถตรวจสอบผลการเรียน แก้ ศูนย 
มีข้อมูลทั้งหมด  94  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10