ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เปลี่ยนแปลง กำหนดการลงทะเบียน 2/2561   
  ดาวน์โหลดตารางเรียน ตารางสอน 2/2561 
  ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ สามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 www.htc.ac.th และ r 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
  เปลี่ยนแปลง กำหนดการลงทะเบียน 2/2561 
  เปลี่ยนแปลง กำหนดการลงทะเบียน 2/2561 
  กำหนดการลงทะเบียน 2/2561 
  อัพเดท ตารางกำหนดวันเวลาสอบปลายภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2561 
  การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  105  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>