ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัทอีปิค คอมพิวเตอร์จำกัด 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น สามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน รอบ 2 ปีการศึกษา 2 
  ประการผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประผลการคัดเลือกโควต้า ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประการผลการเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 รอบที่1  
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัวนักเรียน โควตต้า ระดับปวช ประจำปีการศึกษ 
  ประกาศ ให้นักเรียนนักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2559 
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอนภาคเรียนฤดู (รอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา 2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  119  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>