ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กำหนดการปีการศึกษา 2560 
  กำหนดการซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรระดับและกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรระดับ ปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษ 
  นักเรียนโควต้าที่ได้รายงานตัว เมื่อวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2560 ให้ทำการกรอกข้อมูลในระบบ datacenter เพื่ 
  ประกาศ ผลการคัดเลือกโควตา ประเภททั้วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช 
  ประกาศ สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มกราคม 2560 
  การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
   ตารางกำหนดวันเวลาสอบปลายภาค 2/2559 
  ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18- 25 ปีบริบูรณ์ เข้าประกวด Radar Mr. & Miss Amb 
  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการพิจารณา คำร้องขอนุญาตไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในภาคเรียน 
  ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  119  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/12

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12