เข้าใช้โดย IP: 3.236.84.188|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 138  
เข้าชมปีนี้ : 9,411  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 81,672  
  พันธกิจ-อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์


"เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ที่ได้รับการยอมรับสอดคล้องตรงตามความต้องการของสังคม และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ"

พันธกิจ


"- ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกระดับ
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- วิจัยและพัฒนาวิชาชีพสร้างองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
- ให้บริการวิชาชีพแก่สังคม
- ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และการดำเนินชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียง"

อัตลักษณ์


"ชำนาญทักษะ สละเพื่อสังคม"

เอกลักษณ์


"สถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นนำของภาคใต้"