ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : คำสั่งวิทยาลัยปีการศึกษา 1/2560   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 975 ครั้ง    ที่ ๑๒๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   แสดง: 647 ครั้ง    ที่ ๑๑๗๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
   แสดง: 721 ครั้ง    ที่ ๑๑๗๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่๑)
   แสดง: 741 ครั้ง    ที่ ๑๑๗๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
   แสดง: 656 ครั้ง    ที่ ๑๑๗๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1