R-Radio Network FM 98.75 MHz วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโครงการR-radio Network
ประวัติสถานีวิทยุ HTC R-radio Network
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
พันธกิจ
เกี่ยวกับ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สำหรับผู้ดูแล
นักจัดรายการประจำสถานี HTC R-radio
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจากทางสถานีวิทยุ
คลิกฟังรายการย้อนหลัง
รายการสยามหลากมิติ+น่ารู้เรื่องไอที สำนักโครงการ
รายการธรรมมาภิรมย์+เพื่อนเกษตร สำนักโครงการ
รายการสนทนาประสาอาเซียน สำนักโครงการ
รายการบุหลันลอยเลื่อนสำนักโครงการ
รายการละครวิทยุอาชีวะ
รายการหน้าต่างโลก
รายการเรื่องเล่าอาชีวะ
รายการขวัญใจเด็กช่าง
รายการเรื่องรถเรื่องเล็ก
รายการบันทึกวันวานครูผึ้ง
รายการ English On the road
รายการอาชีวะทูฟิวเจอร์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 444  
เข้าชมปีนี้ : 5,404  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,210  
  วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ข่าวสารโครงการพระราชดำริ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและด้อยโอกาส
3. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี วัฒนธรรมของชาติและสาระบันเทิง อันเป็นประโยชน์ของประชาชน
4. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพหลากหลายสาขาสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาและประชาชน
5. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเหตุการณ์กรณีฉุกเฉิน อุบัติภัย ศูนย์แจ้งเหตุ (Call Center) โดยเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ๆ
6. การให้บริการสังคม