R-Radio Network FM 98.75 MHz วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโครงการR-radio Network
ประวัติสถานีวิทยุ HTC R-radio Network
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
พันธกิจ
เกี่ยวกับ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สำหรับผู้ดูแล
นักจัดรายการประจำสถานี HTC R-radio
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจากทางสถานีวิทยุ
คลิกฟังรายการย้อนหลัง
รายการสยามหลากมิติ+น่ารู้เรื่องไอที สำนักโครงการ
รายการธรรมมาภิรมย์+เพื่อนเกษตร สำนักโครงการ
รายการสนทนาประสาอาเซียน สำนักโครงการ
รายการบุหลันลอยเลื่อนสำนักโครงการ
รายการละครวิทยุอาชีวะ
รายการหน้าต่างโลก
รายการเรื่องเล่าอาชีวะ
รายการขวัญใจเด็กช่าง
รายการเรื่องรถเรื่องเล็ก
รายการบันทึกวันวานครูผึ้ง
รายการ English On the road
รายการอาชีวะทูฟิวเจอร์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 443  
เข้าชมปีนี้ : 5,403  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,209  
  พันธกิจ
1. สร้างระบบบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงและระบบอินเตอร์เน็ต
2. สร้างมาตรฐานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network
3. พัฒนากำลังคนด้านการดำเนินการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาการดำเนินงานวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
5. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเหตุการณ์กรณีฉุกเฉิน อุบัติภัยท้องถิ่น
6. สร้างเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร