htc

ระบบค้นหาข้อมูลผู้สมัคร การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการกับประกาศของทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง


 

กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัคร :

ระดับ : ปวช ปวส
กรอกเลขประจำตัว : รหัสประจำตัวผู้สมัคร : เลขประจำตัวประชาชน


[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 20312 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th