วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีปิโตรเลียม (3132021)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006535นายกิตติพัทธ์ลัพกิตโร
2 6274006589นายณัฐวัฒน์สุขบำรุง
3 6274006600นายธีรวัตรเหล็มหวัง
4 6274006601นายอภิธารขวัญไชย
5 6274006616นายณัฐพงศ์เร๊ะ
6 6274006763นายสุทธิยุทธโอสถวิสุทธิ์
7 6274006909นายธิติศักดิ์ศิริพันธ์
8 6274007272นางสาวจุฬาลักษณ์พุทธละออง
9 6274007322นายชัยวัฒน์ชำนาญ
10 6274007337นายณัฐนันท์ทิมจินดา
11 6274007704นายศิรคุณสังข์แก้ว
12 6274007878นายภาณุวัฒน์ลามะ

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74153 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th