วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน ตกแต่งภายใน (3107034)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006551นางสาวกรจุฬาจุฬาพันธ์
2 6274006566นายพงศ์ศิริวรรณศิลป์
3 6274006741นายอนุชาแก้วดอนโหนด
4 6274006878นางสาวพัชรภาแสงเพชร
5 6274007006นายเจษฎาอยู่ประพันธ์
6 6274007008นางสาวกานต์ธิดาสุขงาม
7 6274007049นายมูบีนหมัดสะอิ
8 6274007050นายมูหัมมัดซากีฟสะแลแม
9 6274007213นายทวิชัยไชยรักษ์
10 6274007382นายอนุชาติจิตต์พรหม
11 6274007438นายฟาอิซเจะอูมา
12 6274007621นายอัลยูฟรีหมะเด็น
13 6274007821นางสาวธัญญารัตน์ขอนจันทร์
14 6274007864นางสาวสิริรัตน์ทีปจิรังกูล
15 6274007880นางสาวจิติมารัตนสำเนียง
16 6274007927นางสาวธัญพัฒน์เฝ้าทอง

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74481 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th