วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (3105011)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006568นายธนากรณ์แก่นชัยภูมิ
2 6274006599นายชัชวาลหมุนไหม
3 6274006683นายนิติธรบุญนา
4 6274006684นางสาวเนตรชนกสีแก้ว
5 6274006714นางสาวซารีน่าบินหมัด
6 6274006773นายศุภกิจมูสิเกิด
7 6274006809นายธนพลคงแก้ว
8 6274006921นายสุรพงศ์พูลแก้ว
9 6274006982นายนพดลพิทักษ์คุมพล
10 6274007129นายปุริมภัคเพชรสุวรรณ
11 6274007171นายสุชาเรืองรติ
12 6274007183นายชาคริตไชยเขียว
13 6274007186นายพีรทัศน์ไชยรัตน์
14 6274007243นายณัฐนันท์ศรีลาพันธ์
15 6274007246นายประวิทย์หนูจันทร์
16 6274007350นายณัฐวุฒิจันทร์ชาติ
17 6274007358นายเศรษฐาภัทรเหล่าทอง
18 6274007359นายคุณากรบุญช่วย
19 6274007366นางสาวธัญสิริกมลเจริญ
20 6274007430นายชุติชัยช่วยแก้ววัฒนา
21 6274007486นายเศรษฐาตั้งรัตนรุ่งเรือง
22 6274007603นายอาซานหมานหลี
23 6274007633นายวีรชัยจินดาวงศ์
24 6274007863นายสรายุทธเหล๊าะเหม
25 6274007866นายอัครินทร์จิตดำริห์
26 6274007889นายปิยะพงศ์วงศ์สวัสดิ์

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74162 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th