วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (3104034)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006682นางสาวปริณดาหวังนุรักษ์
2 6274006798นายภานุวัฒน์สวัสดีรักษา
3 6274006815นายเอกฤทธิ์บุญรัตน์
4 6274006817นายพันธกานต์ตำภู
5 6274006818นายวันสารทสังข์ศิริ
6 6274006819นายกมลธรหนูแป้น
7 6274006820นายสิทธิชัยขุนทอง
8 6274006824นายอามานบินหมัดหนี
9 6274006905นายธัญเทพไชยหาญ
10 6274007037นายธีรวัฒน์มีโกบ
11 6274007039นายมะรอบีมะดีกาเจ
12 6274007047นายอับดุลซาอิบสะแลแม
13 6274007202นายสุวโรจน์ดำคง
14 6274007325นายมูฮัมหมัดฟัสรันสนิตา
15 6274007328นายอนันต์มะดอ
16 6274007334นายวรพรรธน์แสนพิพัฒน์
17 6274007360นายสิทธิศักดิ์ยอสินธุ์
18 6274007462นายธนพลปรือปลัก
19 6274007479นายธนกรศิลปทองคำ
20 6274007549นายลุกมานรักดี
21 6274007550นายสรวิศด้วงสา
22 6274007551นายตานานีนเส็นบัตร
23 6274007553นายชาญชัยแหนะนวล
24 6274007554นายวิทยายีมิ่ง
25 6274007792นายสนธยาแหละปานแก้ว
26 6274007883นายณัฐพงศ์พรหมมาศ
27 6274007911นายณัฐชนนท์ปาโต
28 6274007936นายถาวรสุวรรณชาตรี

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74155 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th