วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (3103031)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006541นายธีรธัชผุดผ่อง
2 6274006662นายธนพลพุทธมนต์ทักษิณ
3 6274006664นายสรวิศอะฆะนัง
4 6274006665นายอรรตพงศ์รัตนมณี
5 6274006908นายปฏิวัติคิดงาม
6 6274006974นายชลชาติไหวพริบ
7 6274007030นายเดชาธรชูคดี
8 6274007032นายนรุตม์ทองฤทธิ์
9 6274007157นายณัฐพลหนูคง
10 6274007189นายณัฐสิทธิ์สมบูรณ์
11 6274007190นายเอกรัตน์
12 6274007193นายธนภัทธ์มั่นวงค์
13 6274007194นายศุภชัยชัยขัน
14 6274007196นายสุรศักดิ์เตะเบ็นหมุด
15 6274007197นายกิตติพงษ์กาญจนะกูล
16 6274007198นายภควัฒน์รัตนพันธ์
17 6274007317นายวิรัชสุวรรณชาตรี
18 6274007394นายชวนากรจารเทพ
19 6274007407นายณัฐวัฒน์อนันตพันธ์
20 6274007524นายปิยบุตรวัชรพันธุ์
21 6274007531นายพีรณัฏฐ์ลำพุปการ
22 6274007637นายณฐพงศ์กำเนิดฤทธิ์
23 6274007755นายภูชิตชินาพร
24 6274007761นายฟาฮัตมุ่งในธรรม
25 6274007767นายลาภวัตสุขเจริญ
26 6274007783นายอัสรีขรีหมัน
27 6274007846นายณัฐภัทรเส๊าะเด็น
28 6274007907นายฮาติมแวสะแลแม

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74468 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th