วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชา/สาขางาน เทคนิคยานยนต์ (3101014)
วันมอบตัว : มอบตัว วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ตรวจสอบผลที่ถูกต้องกับการประกาศผลอย่างเป็นทางการกับทางวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง
ลำดับ รหัสผู้สมัครชื่อ-สกุลหมายเหตุ
1 6274006637นายวสุจันทร์วิชัย
2 6274006651นายอับดุลตอเล็บดาราแม็ง
3 6274006716นายจิรายุสธรรมธินโน
4 6274006749นายสิทธิเดชชูมณี
5 6274006886นายภูวนาถแก้วดี
6 6274006914นายกิตติธัชละอองสม
7 6274006981นายหาวารีบิลละเตะ
8 6274007118นายอัดนินดินนุ้ย
9 6274007164นายอามีนสูเหม
10 6274007165นายปิยวัฒน์ชิตวัน
11 6274007181นายเทพฤทธิ์พงศ์ประยูร
12 6274007214นายอัมรินทร์เสสูงเนิน
13 6274007226นายนัทวีลบิลร่อหีม
14 6274007250นายลัทธพลนังคศิลา
15 6274007326นายอาหามะอีแต
16 6274007364นายธนกรยนต์สุข
17 6274007365นายณัฐชนนเสมาธรรมจักร์
18 6274007390นายมูซาสามารถ
19 6274007419นายชลธีพิมล
20 6274007436นายธนกรรัตนสมบูรณ์
21 6274007498นายสิทธิโชคชมเชย
22 6274007500นายชัชธรรมดำนุ่ม
23 6274007540นายพีรพัฒน์บวดดีน
24 6274007605นายพณวัฒน์แสงทอง
25 6274007606นายทรงเกียรติสุวรรณี
26 6274007656นายอดิศรอะยามา
27 6274007657นายมูหามะนาสือรีเปาะเลาะ
28 6274007661นายปองพลหมัดเล๊าะ
29 6274007666นายธนาวุฒิละซอ
30 6274007671นายธนวัฒน์พูนเพิ่ม
31 6274007716นายชนายุทธอินทปัน
32 6274007722นายศรัณย์ภัทรบิลยะขวา
33 6274007734นายอิมรอนสายสหัส
34 6274007798นายบุญญาบวดบู
35 6274007838นายอำนาจวงศ์แสนสุข
36 6274007853นายเกรียงศักดิ์จันทะคาร
37 6274007868นายวรวิชเสนประดิษฐ์
38 6274007895นายภูรินท์อย่างดี
39 6274007914นายอนุชานกบรรจง
40 6274007928นายคอลิดดาหมาด

[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ]

[ กลับหน้าหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 74486 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th